Egzamin na uprawnienia budowlane

Branża budowlana odznacza się dynamicznym rozwojem, dlatego warto inwestować w kursy a także szkolenia poszerzające zakres uprawnień. Powinno się jednak pamiętać, że uprawnienia budowlane można uzyskać tylko i jedynie poprzez zdanie egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – co warto wiedzieć?
Głównie by podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, należy spełniać kilka zasadniczych warunków, które określone są w przepisach prawa budowlanego.

Te zasady dotyczą wykształcenia związanego z branżą budowlaną oraz praktyki w biznesie budowlanej. Wyłącznie osoby spełniające te kryteria mogą zapisać się na egzamin, które organizowany jest w różnych lokalizacjach w tym samym czasie. Egzamin na uprawnienia budowlane ma postać testu oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną Izby inżynierów. Wyłącznie pozytywne zdanie obu części pozwala uzyskanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Generalnie uprawnienia w budownictwie dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych a także uprawnienia do projektowania. W obrębie tych dwóch dziedzinie odróżnia się kilka specjalności, takich jak specjalność instalacyjna, specjalność inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana czy architektoniczna. Poszczególne specjalności dzielą się również na konkretne podkategorie, takie jak specjalność inżynieryjna mostowa, kolejowa, wyburzeniowa czy hydrotechniczna. Specjalność instalacyjna dzieli się na elektroenergetyczną, cieplną, wentylacyjną czy gazową.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz