Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdobyć uprawnienia budowlane?

Dynamiczny rozwój branży budowlanej pozwala na zdobycie stabilnego miejsca pracy. A przy tym, dzięki poszerzaniu wiedzy a także zdobywaniu nowych kwalifikacji możliwe jest otrzymanie awansu, co wiąże się oczywiście z wyższą pensją. Powinno się natomiast zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są przeznaczone jedynie dla ludzi, którzy spełniają warunki ze starannością określone w nieomalże budowlanym.

Uprawnienia budowlane – jak dostać?
Prawo budowlane odnosząc się do kwestii uprawnień budowlanych opisuje warunki, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia w określonej specjalności. Dotyczą one tytułu naukowego kierunkowego, może być to wykształcenie średnie albo wyższe, a także odpowiednio długiego stażu przy robotach budowlanych albo projektowaniu. Uprawnienia budowlane dotyczące dwóch różnych kategorii. Są to uprawnienia dotyczące projektowania a także uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Warto też dodać, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie ograniczonej albo nieograniczonej. Uprawnienia bez ograniczeń umożliwiają pracę techniczne w budownictwie w danej specjalności dla każdego obiektu. W sytuacji ograniczeń zakres prac jest ściśle konkretny przez przepisy budowlane. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów. Jest to część pisemna, która ma postać testu z trzema możliwymi odpowiedziami oraz cześć ustna. Do egzaminu ustnego może podjeść tylko kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części. Część ustna zdawana jest przed komisją kwalifikacyjną.

Zobacz: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz