Jakie elementy zaliczamy do armatury przemysłowej?

Współcześnie w wielu gałęziach gospodarki wykorzystywana jest powszechnie armatura przemysłowa. Służy ona przede wszystkim do łączenia poszczególnych części ciągów technologicznych pracujących pod wysokim ciśnieniem (np. instalacji wodno-kanalizacyjnych).

Jej dodatkowe zadanie polega na ścisłym kontrolowaniu przesyłu czynników roboczych (cieczy, gazów).
Gwarancja optymalnej wydajności i sprawności .
Armatura przemysłowa obejmuje szereg elementów, które są zrealizowane ze stali nierdzewnej lub węglowej, mosiądzu, w razie potrzeby syntetycznego polipropylenu. Mowa tutaj zwłaszcza o zaworach pozwalających na regulowanie pracy całego układu (kulowych, grzybkowych, kołnierzowych, kątowych, elektrycznych itp.), zasuwach zamykających i otwierających dopływ mediów, przyłączach zapewniających szczelność czy siłownikach pneumatycznych odpowiedzialnych za ciągłość ruchu. Pozostałe istotne komponenty to choć przepustnice ślimakowe, odwadniacze, końcówki do węży, wymienniki ciepła, hydranty, filtry, czujniki kontrolno-pomiarowe, szybkozłącza, kształtki, włazy kratowe, wpusty, nawiertki, pompy a także napędy. Znajdują one szerokie zastosowanie w zakładach działających m.in. w branży energetycznej, chemicznej, spożywczej, motoryzacyjnej, hutniczej i morskiej. Oprócz tego perfekcyjnie sprawdzają się w oczyszczalniach ścieków, ciepłowniach miejskich, a także rafineriach. Dodajmy, że armatura przemysłowa stwarza możliwość zamontowania każdej instalacji zarówno poziomo, jak i pionowo bądź pod zróżnicowanymi kątami nachylenia.

Zobacz: Armatura Przemysłowa.

Dodaj komentarz