Reklama prasowa

Marketing prasowa obecna jest zarówno w codziennych gazetach, jak i w specjalistycznych czasopismach. By była ona skuteczna, niezbędna jest wiedza na temat tzw. środowiska prasowego. Znajomość rynku i jego odbiorców to podstawa, dzięki której można należycie wybrać rodzaj prasy dla danej reklamy i dotrzeć z nią do grupy najbardziej zainteresowanych osób.

Na rynku prasowym podstawowe znaczenie ma częstotliwość ukazywania się dokładnie określonej pozycji. Czasopisma, czyli miesięczniki codzienne , a ponadto periodyki (tygodniki, gazety czy kwartalniki) odróżniają się między sobą zarówno formą wydania, jak i grupą czytelników.
Marketing prasowa chętnie korzysta z popularnych gazet, zarówno tych ogólnokrajowych, jak i regionalnych. Ichniejszym zaletą jest szeroki zasięg , a dodatkowo szerokie grono czytelników. Minusem promocji zamieszczanej w takiej gazecie jest jednakże dość niska jakość druku, krótkie życie egzemplarza , a oprócz tego stosunkowo duża liczba reklam ukazujących się w jednym numerze.
Inną specyfikę posiadają już miesięczniki, które docierają do ściślej określonych grup społeczeństwa. Ich kluczową wielką zaletą jako miejsca na reklamę jest wysoka skuteczność komunikacji, znakomita jakość druku , a oprócz tego długie życie egzemplarza. Innym plusem używania promocji zamieszczanej w czasopiśmie jest sposobność dotarcia z przekazem do wyspecjalizowanej grupy odbiorców. Koszty przygotowania materiału do publikacji , a dodatkowo samo umieszczenie promocji są tu już znacznie wyższe niż w przypadku popularnych dzienników.