Kto może uzyskać odszkodowanie za PRL?

Wiele ludzi dopiero teraz dowiedziało się, że regularnie są przyznawane odszkodowania za niesłuszne skazanie w PRL. W mediach temat ten raczej nie jest zbyt popularny, natomiast w praktyce można ubiegać się o zadośćuczynienie. Takie odszkodowanie za represje komunistyczne może zostać przyznane zainteresowanym osobom, które borykały się z represjami bądź internowaniem w czasach PRL.

Wtedy sporo osób dostało rozmaite ograniczenia przemieszczania się, wykonywania własnego zawodu czy także udzielania się publicznie. Dlatego też w tym momencie państwo zobowiązało się do wypłaty odszkodowań pieniężnych dla takich osób. Kto może złożyć wniosek w takiej sprawie? Oczywiście osoba represjonowana. Lecz taki wniosek może złożyć też osoba bądź podmiot, który funkcjonuje na rzecz danej osoby. Może to być Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator, osoba represjonowana, Minister Sprawiedliwości, organizacja zrzeszająca represjonowane osoby czy też po prostu osoba, która jest uprawniona do prowadzenia działań na rzecz danej osoby. W pewnych sytuacjach dochodzi jednak do sytuacji, że dana osoba nie zdąży złożyć wniosku o odszkodowanie za represje komunistyczne za życia. Wtedy wniosek może złożyć osoba krewna w linii prostej, a zatem przykładowo. dzieci danej osoby. Dzieci czy także inna bliższa rodzina może złożyć wniosek również w przypadku, gdy dana osoba jest chora psychicznie bądź też znajduje się oprócz terytorium naszego kraju. Mimo wszystko odszkodowania za niesłuszne skazanie w PRL są na bieżąco przyznawane i warto rozpocząć ubiegać się o należne środki pieniężne.

Polecam: odszkodowania za internowanie.

Dodaj komentarz