Notariusz i jego praca

Wiele spraw związanych z przekazaniem majątku, dziedziczeniem albo ustanowieniem zarządu trzeba poświadczyć notarialnie. Część takich umów zawiera się między dwiema stronami we własnych ustaleniach, z kolei inne wymagają poświadczenia ze strony notariusza. Poświęcając własny czas możemy zawrzeć na przykład umowę kupna-sprzedaży samochodu, niemniej jednak sprzedaży nieruchomości, bez względu na jej charakter, w ten sposób zawrzeć już nie możemy.

Analogicznie rzecz ma się z umową o pracę, którą zawiera pracodawca z pracownikiem, natomiast już testamentu nie możemy napisać samodzielnie, bo nie będzie on ważny w oczach prawa – musi bo sporządzić notariusz Łódź. Sporządzenie testamentu wymaga poświadczenia notarialnego, dlatego, że wyłącznie notariusz może zaświadczyć, iż zapisanie w testamencie majątku konkretnej osobie było realnie wolą spadkodawcy. Działalność notariusza zwykle opiera się na tych trzech zasadniczych filarach, czyli przygotowywaniu aktów notarialnych związanych z zakupem i sprzedażą nieruchomości, poświadczeniem testamentów i przygotowywaniem dokumentów związanych z darowiznami. Darowizną może być zarówno nieruchomość, jak i ruchomość, konkretna kwota pieniężna, a wręcz umorzenie długu względem osoby udzielającej darowizny. Termin spotkania z notariuszem ustala się na dwa albo trzy tygodnie do przodu, niemniej jednak zdarzają się też krótsze terminy. Notariusz Łódź Bałuty wymaga dokładnie sprecyzowanej opłaty i może ją ponieść jedynie jedna ze stron albo np obie strony, w współzależności od indywidualnych ustaleń.

Zobacz więcej: dobry notariusz łódź.

Dodaj komentarz