Podział majątku małżonków – usługi kancelarii prawnej

Majątek wspólny współmałżonków to między innymi nieruchomości nabyte w trakcie małżeństwa, ale także pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych czy także dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej oraz dodatkowych źródeł przykładowo takich jak umowy o dzieło. Warto być świadomym o tym, że podział majątku musi nastąpić w momencie ustania więzi finansowej pomiędzy współmałżonkami, a zatem z mocy prawa po ogłoszeniu rozwodu.
Procedura podziału majątku małżonków – co warto mieć świadomość tego?
Przede wszystkim powinno się zaznaczyć, że jest to sytuacja, w której warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, na przykład takiego jak podział majątku prawnik kielce.

Jest to adwokat, który specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z podziałem majątku małżonków. Warto tutaj zaznaczyć, że takie sklepy mogą być rozwiązane na dwa różnorodne sposoby. Może być to postępowanie pozasądowe, a zatem polubowne, kiedy małżonkowie dogadują się w sprawie podziału poszczególnych elementów zaliczanych do majątku wspólnego. O ile jednakże do takiego porozumienia z różnorakich względów nie może dojść, to wtedy pozostaje rozstrzygnięcie sprawy podziału majątku przed sądem rejonowym. W tej sytuacji konieczne będzie zgłoszenie dobrego wniosku o podział majątku z wykazem poszczególnych jego elementów a także wartości. Pamiętajmy o tym, że podział majątku prawnik kielce para się zarówno sprawami polubownymi jak także sądowymi, reprezentując klienta przed odpowiednimi organami czy również sądami, ale też przygotowując odpowiednie pisma wnioski a także dokumentację.

Więcej: prawnik kielce podział majątku.

Dodaj komentarz