Po co faktoring

Faktoring to coraz bardziej popularne rozwiązanie finansowe, które daje możliwość firmom pozyskiwanie płynności finansowej poprzez sprzedaż swoich należności za uprzednio uzgodnioną cenę. Na czym polega faktoring, jakie są jego rodzaje i wady a także zalety? Odpowiadamy na te pytania w niniejszym artykule.

Pojęcie faktoringu w łatwy sposób można opisać jako proces sprzedaży wierzytelności handlowych przez firmę zewnętrznej instytucji finansowej, tzw.

factorowi, który w zamian za to przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika i gwarantuje płynność finansową sprzedającej firmie. Innymi słowy, faktoring daje możliwość firmie powiększenie dostępu do środków pieniężnych, które może wykorzystać np. na rozwój swojej działalności.

Rodzaje faktoringu można podzielić ze względu na kilka kryteriów. Jednym z najważniejszych jest podział ze względu na zakres usług oferowanych przez factora. Wyróżniamy wtedy faktoring bez regresu, czyli taki, w którym factor przejmuje na siebie pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika a także faktoring z regresem, gdzie factor może żądać zwrotu pieniędzy od sprzedającej firmy w przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje należności.

Innym podziałem jest faktoring krajowy oraz międzynarodowy. Faktoring krajowy dotyczy sprzedaży wierzytelności na terenie kraju, jednak faktoring międzynarodowy umożliwia sprzedaż wierzytelności zagranicznym kontrahentom.

Wady i zalety faktoringu są dość ewidentne. Wady to głównie koszty – factor pobiera prowizję za usługi świadczone na rzecz sprzedającej firmy. A przy tym, w przypadku faktoringu z regresem, sprzedająca firma musi liczyć się z możliwością zwrotu środków przez factora, co może skutkować utratą płynności finansowej.

Zalety to głównie szybka płynność finansowa i brak konieczności oczekiwania na uregulowanie należności przez dłużnika. Faktoring jest też korzystny z perspektywy rozwoju firmy, gdyż umożliwia przykładowo. inwestowanie w nowe projekty czy rozwój istniejącej działalności.

Zobacz: faktoring co to.

Dodaj komentarz