Terapie sensoryczne

Integracja sensoryczna to proces przetwarzania informacji sensorycznych przez mózg w sposób, który pozwala nam adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia. Dzięki temu procesowi jesteśmy w stanie zaimplementować swoje zachowanie do zmieniających się sytuacji a także z ogromnym skutkiem funkcjonować w normalnym życiu. W tym artykule omówimy, czym jest integracja sensoryczna i jakie znaczenie ma dla naszego rozwoju.

Integracja sensoryczna tyczy się przetwarzania informacji zmysłowych, takich jak dotyk, wzrok, słuch, smak, zapach oraz równowaga i propriocepcja, czyli wiedza o położeniu własnego ciała w przestrzeni. Proces ten odbywa się w mózgu i umożliwia nam dopasowanie naszej reakcji do sytuacji oraz skuteczne funkcjonowanie w środowisku. Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie efektywnie poruszać się w przestrzeni, rozpoznawać obiekty a także wyróżniać dźwięki i kolory.

Najważniejszą rolą integracji sensorycznej jest zapewnienie właściwej regulacji stanu pobudzenia i emocji. Osoby, u których proces integracji sensorycznej jest zaburzony, często mają problemy z kontrolą własnego stanu emocjonalnego, a także reagują nieadekwatnie na bodźce z otoczenia. Mogą posiadać trudności z koncentracją, koordynacją ruchową, oraz z rozpoznawaniem i interpretacją zmysłowych informacji.

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą występować u dzieci a także dorosłych. U dzieci objawy zaburzeń integracji sensorycznej zazwyczaj objawiają się jako nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce zmysłowe, np. trudności w jedzeniu niektórych potraw, awersja do określonych barw lub dźwięków, za ogromne lub zbyt małe zainteresowanie zabawami sensorycznymi. U dorosłych zaburzenia integracji sensorycznej mogą prowadzić do trudności w funkcjonowaniu zawodowym, społecznym i osobistym.

W terapii zaburzeń integracji sensorycznej wykorzystuje się różnorakie techniki, takie jak sensoryczna integracja, stymulacja proprioceptywna, terapia okołoukładowa, terapia ruchem rozwojowym czy trening integracji słuchowej. Celem terapii jest poprawa zdolności adaptacyjnych a także poprawa funkcjonowania w powszechnym życiu.

Podsumowując, integracja sensoryczna jest ważnym procesem przetwarzania informacji zmysłowych, który daje możliwość nam adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia a także efektywne funkcjonowanie w zwyczajnym życiu.

Polecana strona: integracja sensoryczna Łódź.

Dodaj komentarz